Commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO), Zuyd Hogeschool

In april ben ik benoemd als lid van de adviescommissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO), bij Zuyd Hogeschool. Een interessante en belangrijke taak: sinds 2018 onderschrijven ook Hogescholen in Nederland de integriteitscode, zoals opgesteld door de universiteiten (VSNU, KNAW). Ethiek van praktijkgericht onderzoek is echter minder uitgekristalliseerd in institutionele en gedeelde normen dan haar pendant op de universiteiten. Wat zijn specifieke ethische kwesties waar docent-onderzoekers bij Zuyd tegenaan lopen?

Als commissie geven we gevraagd en ongevraagd advies over ethische kwesties rondom onderzoek bij Zuyd Hogeschool. Docent-onderzoekers, teamleiders en lectoren kunnen voor advies over hun onderzoek terecht bij de Commissie WIO. Ook stakeholders betrokken bij onderzoek van Zuyd Hogeschool kunnen een adviesvraag doen.

Met de commissie willen we niet alleen het aanspreekpunt zijn binnen Zuyd Hogeschool voor kwesties rondom ethiek, maar willen we (op termijn) ook proactief bijdragen aan het cultiveren van een onderzoeksklimaat waarin ethische vraagstukken op een open en kritische manier besproken kunnen worden. Onderzoeksethiek is iets wat we samen doen.

Samen met de andere leden (Sabrina Keinemans, lector Social Work, en Andre Fauwes, medewerker Juridische zaken) gaan we vanaf het komende academisch jaar aan de slag om ethiek een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn bij de onderzoeksgroepen van Zuyd.